Datorsupport
Installation
Uppgradering
Rådgivning
Säkerhet
Antivirus
Brandvägg
Virus
Om olyckan är framme
Bläckpatroner
Felsökning/rep
Fjärrsupport
RIT-avdrag
Windows 10 uppgradering
Supportabonnemang
Nätverk Internet
Paketerbjudanden
Ljud och bild
Mobiltelefoni
Länkar
GDPR

Vi finns även på:Virus

I dagligt tal kallar man oftast olika typer av skadlig programkod för virus.

De datorvirus man egentligen avser med benämningen virus är numera ovanliga och deras roll har övertagits dels av makrovirus, som bifogar sin kod till olika typers dokument i form av så kallade makron, dels av trojanska hästar, där den skadliga koden är inarbetad i programmets kod (programmets byggstenar)och inte bara bifogad ett annat program samt malware.

För att virus skall kunna spridas krävs det dels att infekterade program kopieras eller kopierar sig självt via mail, usb, portabel hårddisk till andra datorer, dels att programm körs med tillräckliga rättigheter för att kunna infektera andra program eller att användaren aktivt godkänner installationen av virus, exemeplvis genom att klicka på en okänd länk som kommit in via epost.

Såväl virus som makrovirus, mall-ware och trojanska hästar sprids ofta genom e-post, programmet eller det infekterade dokumentet skickas som en bilaga eller genom en länk i själva e-post meddelandet. En oförsiktig användare kan då lätt råka aktivera "viruset" av misstag. Ibland utnyttjas svagheter i operativsystemet (ex: Windows) eller e-postprogrammet (ex: Outlook) så att koden körs mer eller mindre automatiskt och sprids vidare till andra datorer.

Ofta är virusprogrammet konstruerat på så sätt att det letar reda på alla e-post adresser som ligger sparade på den drabbade datorn och skicka virusprogrammet vidare till samtliga sparade adreseer . För att göra meddelandet mer personligt kan en del virus använda dokument eller dokumentfragment de hittar på den infekterade datorn!

Vet ni att ni har virus på er dator eller misstänker att så är fallet: Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper er med återställning, utrensning och skydd för att slippa liknande problem i framtiden, till mycket konkurrenskraftiga priser i Göteborg samt Västra Frölunda!

Hur skyddar man sig?
Datorvirusintrång förebyggs och motverkas genom att undvika att köra främmande okända program på datorn, samt att ha ett väl fungerande antivirus program och ALDRIG öppna okända epost medelanden. Man skall alltid sew till att ha operativsystemet, e-postprogram, webbläsare och andra program som kan komma i kontakt med främmande filer uppdaterade.

För att upptäcka och avlägsna virus finns speciella antivirusprogram. Vi på Västerdata rekommenderar det mycket omtyckta och väl beprövade AVG-antivirus som finns att tillgå utan kostnad för privata hushåll.

Majoriteten av dagens datorvirus är skrivna/anpassade för operativsystemet Microsoft Windows.  Windows-användare är vana att rekommenderas ladda ner och installera främmande program, medan användare av många andra operativsystem är vana att få de allra flesta av sina program från en central och pålitlig källa.

Enligt antivirusföretaget McAfee fanns det år 2004 över 100 000 olika virus och trojanska hästar och varje dag tillkommer 25-30 nya virus.

Personerna som står bakom spridandet av datorvirus har på senare år ändrat karaktär. Från att ha varit duktiga programmerare som vill testa sina kunskaper och se hur snabbt deras harmlösa program kan spridas över
världens datorer. Är det i dagsläget ofta internationella organiserade ligor som tjänar pengar via virusspridningen. Vissa datorvirus öppnar i samband med infektering, program och tjänster på de drabbade datorerna vilket gör att de fungerar som en knutpunkt och används för att tjäna virusets syfte.*


*Källa www.wikipedia.se

Vi på Västerdata använder oss av det mycket omtyckta och populära
anti-virusprogrammet AVG Antivirus 2014!

Det ger ett kostnadsfritt skydd som inte är i vägen för dig när du använder din dator. Med AVG Anti-Virus får du bekymmersfritt skydd mot dagens mest sofistikerade hot på Internet och lokalt på din dator. AVG Anti-Virus omfattar bla den unika funktionen LinkScanner® för att förhindra att du av misstag besöker olämpliga webbplatser.

Vet ni att ni har virus på er dator eller misstänker att så är fallet: Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper er med återställning, utrensning och skydd för att slippa liknande problem i framtiden, till mycket konkurrenskraftiga priser i Göteborg samt Västra Frölunda.