Datorsupport
Supportabonnemang
Nätverk Internet
Paketerbjudanden
Ljud och bild
Installation och Montering
Rådgivning
Digital-analog
Plasma Lcd Led
Surroundljud-hemmabio
HD - Television
Kablar för bild & ljud
Mobiltelefoni
Länkar
GDPR

Vi finns även på:Digital - analog

Vad är skillnaden mellan analog och digital tv

Den mest signifikanta skillnaden mellan analog och digital television är att den digitala signal som används för digitaltelevision kan komprimeras så att det för TV-sändningar avsatta frekvensområdet kan innehålla fler kanaler utan några större kvalittetsförluster. Dessutom är digitala sändningar mindre känsliga för störningar eftersom systemet har inbyggd felkorrigering.

Dock kan digitalteleveisionen i vissa situationer ge sämre bilupplevelse, till exempel om det är väldigt mycket rörelse i bilden. Anledningen är att den komprimeringstekniken som används är konstruerad på så sätt att den inte byter hela bilden, för varje uppdatering, utan att enbart information som ändrats sedan den senaste bilden skickades. Om allt för mycket har ändrats måste hela bilden skickas om för varje uppdatering. Eftersom endast en begränsad datamängden per sekund kan skickas måste varje bild komprimeras hårt vilket kan ge försämmrad bildkvalitet.

I det analoga sändningssystemet blev bilden "grynig" när sändningssignalen inte var tillräckligt stark. Men de störningarna förekommer inte om bilden överförs digitalt, vilket gör att digitala sändningar ger betydande kvalitetsvinster jämfört med analoga sändningar om mottagningsförhållandena är dåliga. Vid mycket dåliga mottagningsförhållanden kan dock de digitala sändningarnas kvalitet tvärt om bli sämre än de analoga.Eftersom både bild och ljud kan bli "ryckiga" eller t.o.m. försvinna helt periodvis i en digitalsändning med svag mottagning. En analog sändning med svag mottagning hade istället gett en mycket grynig bild och brusigt ljud.

I Europa och på många andra håll i världen sker digitala TV-sändningar normalt enligt standarden DVB (internetbaserade sändningar använder andra system), som idag bygger på komprimeringsteknikerna mpeg-2, och i framtiden förväntas bygga på mpeg-4. Därtill används ofta något krypteringssystem för betal-TV-kanaler.

Digital terrestrial television (DVB-T), eller markbunden television (det så kallade marknätet), består av ett eller flera sändarnät som finns placerade på olika master. Sådana sändningsnät finns i dagsläget i bland annat Tyskland, Italien, Sverige, Storbritannien, Finland och Danmark.

Sändningar i digitala marknät förekommer både som krypterade och okrypterade sändningar. I Storbritannien är nästan alla sändningar i det digitala nätet okrypterade, så man kan se runt trettio kanaler utan att betala för det, bara man skaffar sig en digitalbox. I Sverige är ungefär två tredjedelar av TV-kanalerna krypterade.

Orsaken till att man ofta vill släcka de analoga sändningarna snabbt är bland annat att man vill kunna använda de frekvenserna till annat istället. Digital-TV tar också mindre plats genom att de olika kanalerna inte som förr
sänds "en och en" på olika frekvenser (som kräver ett visst "avstånd" för att inte störa varandra) , utan i "knippen" av kanaler som kallas för MUXar. Varje MUX innehåller ett flertal kanaler. MPEG4-kodade MUX:ar tar mindre plats än MPEG2-kodade. Men antalet kanaler per MUX avgörs också om det ingår HD-TV kanaler eller ej.

Tveka inte! Kontakta oss idag!