Datorsupport
Supportabonnemang
Nätverk Internet
Bredband ADSL
Komplett nätverk
Router
Switch
Modem
Mobilt bredband
Paketerbjudanden
Ljud och bild
Mobiltelefoni
Länkar
GDPR

Vi finns även på:Switch

Vad är en Switch?

En switch, även växel, är en nätverkskomponent som styr datatrafik mellan olika noder i ett nätverk.
Ordet switch är engelska och betyder omkopplare, strömbrytare. Switchen arbetar på lager 2 i OSI-modellen,
det vill säga att den hanterar och använder MAC-adresser (Media Access Control)för att ta beslut om på vilken port den mottagna dataramen skall skickas ut.

Vanligen avses switchar för Ethernet (internt nätverk). När en ram anländer till en switch, så inspekteras den och switchen jämför dess destinationsadress med innehållet i sin vidarebefordringsdatabas, CAM-tabellen (Content Addressable Memory), i vilken den har en mappning mellan MAC-adresser och sina portar. Ramen skickas ut på den port som matchar MAC-adressen.

En hubb däremot arbetar också i lager 2 i OSI-modellen (länklagret) men skickar ut mottagen signal på alla portar utom den som signalen kom in på. Detta gör även en switch då den tar emot trafik till en adress den inte har i sin CAM-tabell. Eftersom switchen inte vet på vilken port den skall skicka ut på, så skickar den ut den på samtliga portar genom sk port-flooding.


Lokala nätverk skapade med hubbar skapar en logisk bussnätstopologi, switchar däremot ger logiska stjärnnät.
På bussnät kan man bara kommunicera i halv duplex och kollisioner kan uppstå om två noder påbörjar en sändning i samma ögonblick. På nät där alla noder är anslutna till switchar, så ger dessa dedikerade kanaler för kommunikationen mellan två noder. Kollisioner kan inte uppstå och full duplex, samtidig trafik i båda riktningarna, är möjlig. Dessutom kan flera noder kommunicera samtidigt. Om dator A kommunicerar med dator B, så kan dator C och D samtidigt kommunicera genom samma switch, eftersom trafiken är åtskild i olika kanaler*
* källa: www.wikipedia.se