Datorsupport
Supportabonnemang
Nätverk Internet
Bredband ADSL
Komplett nätverk
Router
Switch
Modem
Mobilt bredband
Paketerbjudanden
Ljud och bild
Mobiltelefoni
Länkar
GDPR

Vi finns även på:Bredband - ADSL

Vad menas med bredband?

Begreppet bredband avser hur hög/stor bandbredd, vanligtvis mätt i bit/s (hur många "paket" av information som kan skickas under perioden av en sekund) en fjärranslutning har.  Men i folkmun avser ordet bredband snarare motsatsen till smalbandig modemkommunikation förmedlad över telefonnätet. Som var det ursprungliga sättet att erbjuda internetanslutning till hushållen.

Vid 1990-talets slut började man tala om att bygga "påfartsleder till de digitala motorvägarna" så att fler skulle få tillgång till bredband.
Bredbandsutbyggnaden innebar att fiberbaserade stadsnät och områdesnät började byggas i stor skala och att Ethernetbaserade fastighetsnät med anslutningshastighet på 10 Mbit/s drogs inom flerfamiljshus.

Internationellt anses 2 Mbit/s både till och från användaren vara den lägsta acceptabla höverföringshastiheten för att bredbandsleverantörerna skall få hävda att de säljer just bredband.

Konsumentverket valde kring år 2000 att inte kritisera leverantörer som kallade sin tjänst för bredband, trots att de bara erbjöd 512 kbit/s dvs ca en halv Megabit/s. Svenska leverantörer hävdar att allt från 0,5 Mbit/s till 2 Mbit/s är minimigränsen för att en förbindelse ska kallas för bredband.

Som vanlig konsument kan det var svårt att se och förstå skillnaderna mellan de olika operatörerna och abonnemangsformerna de erbjuder! Vi på Västerdata erbjuder kompetent och erfaren hjälp för att guida er som konsument till just det alternativ som passar er bäst! Kontakta oss för rådgivning!

Vad betyder ADSL?

ADSL står för Asymmetrisk DSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) i folkmun kallat ADSL, vilket i prakitken innebär att bandbredden (nedladdningshastigheten) TILL abonnenten i normalfallet är flera gånger större än bandbredden (uppladdningshastigheten) FRÅN abonnenten. Anledning till det är dels historisk eftersom ADSL från början togs fram för att kunna ge telebolagen möjlighet att leverera Video on Demand och då var asymmetrin att föredra, eftersom huvuddelen av trafiken till en privat abonnent har den profilen.

ADSL systemet klarar distanser på cirka 5 kilometer utan att tappa nämnvärt i överföringshastighet. Bandbredden anpassar sig dock dynamiskt efter kvaliteten på linjen och kan därför ofta nå betydligt längre sträckor, men med lägre hastighet.Med andra ord snabbare ADSL bredband dessto närmare man är basstationen. När signalen når abonnenten filtreras ADSL-signalen ut till ett modem med efterföljande traditionellt nätverk samtidigt som trafiken filtreras ut till efterföljande telejack. Det möjliggör att en telefonlinje kan användas till både ADSL och tal-telefon samtidigt.


a href="/supportabonnemang.html">